OZPTD - Najczęściej Zadawane Pytania 

Serwis redagowany przez Dolnośląski Ośrodek Szkolenia i Informacji Transportowej
Ubezpiecznie Odpowiedzialności Zawodowej Przewoźnika

Najczęściej Zadawane Pytania

W tym dziale pojawią się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Transportu Drogowego i nie tylko. Zapraszamy do zadawania gnębiących Was pytań na nasz adres mailowy: admin@ozptd.com.pl

Jakie zabezpieczenie finansowe jest przyjmowane do przedłużenia Licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego / Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Po co wliczać amortyzację, do kosztów działalności?UP

Jakie zabezpieczenie finansowe jest przyjmowane do przedłużenia Licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego / Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego - BOTM

1. Wszystkie firmy, bez względu na formę prawną prowadzonej działalności, które muszą prowadzić pełną księgowość, powinny wykazać w rocznym sprawozdaniu finansowym, że dysponują kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.
2. Na dzisiaj tj. 20.02.2012 dawny „BOTM” przyjmuje, jako zabezpieczenie, AC własnych pojazdów (nie może być leasing lub kredyt) lub polisę OC działalności, lecz musi być deliktowa i kontraktowa.

Zezwolenie (Krajowe) na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - Starostwa Powiatowe

1. Jak wyżej
2. W zależności od starostwa. Jedne nie przyjmują nic, oprócz gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, inne przyjmują co się tylko da np. polisy majątkowe w tym AC samochodów lub OCPD, w zależności od odwagi i widzimisię Starosty. Każdy musi niestety sam zapytać w swoim Starostwie.

Dla Licencji i Zezwolenia

W roku 2012, przyjmuje się kurs euro 4,3815zł, a więc wymagane kwoty wynoszą stosownie:
39433,50zł na pierwszy pojazd i
21907,50 zł na każdy nastepny.

Podstawa prawna:
Art. 7. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, z dnia 21 pażdziernika 2009r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE; (Dz.Urz.UE L 300, 14/11/2009 P. 0051 - 0071)

„Warunki związane z wymogiem zdolności finansowej
1. W celu spełnienia wymogu określonego w art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.
(...)

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone w ust. 1 akapit pierwszy.”UP

Po co wliczać amortyzację, do kosztów działalności?

Na początek wypadałoby wyjaśnić, czym jest amortyzacja:

W transporcie kojarzy się z wygodną jazdą. Jeśli amortyzacja jest dobra, to auto płynie po drodze, dlatego trzeba dbać o amortyzatory. Jednak w firmie amortyzacja to coś zupełnie innego.

Amortyzacja to wartość zużycia kapitału w okresie jego użytkowania. Czyli, mówiąc prościej w przełożeniu na praktykę, jest to wartość, o którą nasz kapitał „tanieje”. Np. kupując ciężarówkę za 400.000zł po roku użytkowania jest już warta tylko 350.000zł. Po kolejnym roku 300.000zł i tak dalej. Jeżeli po 8 latach zepsuje się tak, że nie będzie się już nadawać do jazdy, a sprzedać ją będzie można na części za np. 1.000zł, to skąd firma ma wziąć pozostałe 399.000zł na nową? (oczywiście ceny i czas użytkowania są PRZYKŁADOWE, a ich wysokość ma ułatwić jasne przedstawienie zasady działania amortyzacji).

Tu z pomocą przychodzi nam właśnie amortyzacja. Jeżeli kupujemy ciężarówkę za 400.000zł i zakładamy, że za 8 lat będziemy chcieli kupić nową po takiej samej cenie, to znaczy, że musimy zamortyzować tą naszą kupioną ciężarówkę (czyli odzyskać jej koszt) w ciągu ośmiu lat. Do tego celu bierzemy te nasze zaplanowane 400.000zł i dzielimy je na założone 8 lat, co daje nam 50.000zł rocznie. To dzielimy na 12 miesięcy, co daje (OKOŁO) 4.000zł miesięcznie. Teraz dzielimy te nasze 4.000zł przez 8.000km, które ciężarówka jest w stanie zrobić w ciągu miesiąca i to daje nam informację, że koszt amortyzacji wynosi 0,50zł za kilometr. Doliczając tą kwotę do kosztów kilometra, możemy (i tak byłoby najlepiej) po miesiącu odłożyć w banku na lokacie 4.000zł, z czego po 8 latach uzbiera się 400.000zł plus odsetki z lokaty. Jak po tym okresie ciężarówka się zepsuje i nie będzie się już nadawać nawet na sprzedaż, to bierzemy sobie te nasze zamortyzowane 400.000zł i kupujemy nową.

Do tego jako „bonus” kwotę amortyzacji można wliczyć w koszty księgowe, więc podstawę opodatkowania (zysk) możemy pomniejszyć o te nasze 4.000zł miesięcznie i dzięki temu płacimy niższy podatek. I tu po raz kolejny podkreślam, że są to tylko wartości PRZYKŁADOWE, ponieważ w kwestii amortyzacji księgowej istnieją konkretne przepisy prawne regulujące w jakim okresie i w jaki sposób należy amortyzować środki trwałe.UP
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i TransportuDKV-Euro ServiceDoradca ADRKarta DKVWroekoProgramy Komputerowe dla Firm Transportowych i SpedycyjnychDoradztwo Transportowe Grzegorz SitarekNiemiecki Zespół Adwokacki Damian Dziengo & Partnerzy - ROZMAWIAMY PO POLSKU
Copyright by ceylley, 2011 - 2013