Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika 

Serwis redagowany przez Dolnośląski Ośrodek Szkolenia i Informacji Transportowej
Ubezpiecznie Odpowiedzialności Zawodowej Przewoźnika

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE MINIMALNEJ ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009
z dnia 21-10-2009r.

DLA KOGO
Ubezpieczenie jest przeznaczone dla przewoźników drogowych – którzy ubiegają się o wydanie zezwolenia/licencji lub dodatkowego wypisu z licencji – dla udokumentowania posiadania minimalnej zdolności finansowej.

UBEZPIECZYCIEL
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.), zarejestrowane w sądowym rejestrze firm pod numerem 01-10-046150; Towarzystwo Ubezpieczeń notyfikowane w Polsce, w Komisji Nadzoru Finansowego i znajdujące się w jej rejestrze zakładów ubezpieczeń państw członkowskich UE i EFTA.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, pokryje za Ubezpieczonego jego zobowiązania lub zaspokoi wysunięte wobec niego roszczenia finansowe, zgodnie z wymogami art. 7 pkt. 1 i n. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. i do wysokości kwot wymienionych w pkt.1 tego artykułu, przy czym ubezpieczający jest zobowiązany przy wypełnianiu wniosku, podać dokładną liczbę pojazdów, którymi wykonuję działalność gospodarczą.

JAK KUPIĆ POLISĘ
Skontaktuj się z jednym z biur oferujących doradztwo w sprawie polisy:

Biuro:
ul.Olsztyńska 47
51-423 Wrocław

kom. 605 886 224,
603 603 700

e-mail: iwona@higiena-transport.com.pl
e-mail: iwona@bezpiecznytir.pl

System Sprzedaży Ubezpieczeń umożliwia organom wydającym zezwolenia i licencje potwierdzanie, przy użyciu internetu, autentyczności wygenerowanych dokumentów, takich jak promesa i polisa. Każdy z dokumentów opatrzony jest znakiem QRCode, w którym zakodowano adres strony weryfikującej ten dokument. Weryfikację można również przeprowadzić, wchodząc na podaną na dokumencie stronę www... i wypełniając odpowiedni formularz.

Wniosek dostępny również TUTAJUP
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i TransportuDKV-Euro ServiceDoradca ADRKarta DKVWroekoProgramy Komputerowe dla Firm Transportowych i SpedycyjnychDoradztwo Transportowe Grzegorz SitarekNiemiecki Zespół Adwokacki Damian Dziengo & Partnerzy - ROZMAWIAMY PO POLSKU
Copyright by ceylley, 2011 - 2013